Foreldrebetaling

I Heggebø friluftsbarnehage SA har vi lik foreldrebetaling, som i dei kommunale barnehagane i kommuna.

Foreldrebetaling for barnehagen er til ein kvar tid regulert av maks pris som stortinget har bestemt. Det vil seia at 5 dagersplassen tilsvarer maks pris. 4 og 3 dagersplassen ligg rett under det, og der har styret eit vedtak på å følgje dei kommunale satsane.

Per i dag er satsane for barnehage:

5 dager 2910

4 dager 2830

3 dager 2720

I tilegg kjem det kr 15 per dag for mat. (300 per mnd for fulltidsplass)

30% søskenmoderasjon for barn nr 2, og 50% for barn nr 3.

Det er muligheit for å søkje om reduksjon på foreldrebetaling. Kontakt barnehagen for meir informasjon