Foreldrebetaling

I Heggebø friluftsbarnehage SA har vi lik foreldrebetaling, som i dei kommunale barnehagane i kommuna.

Foreldrebetaling i barnehagen er til ei kvar tid regulert av makspris som Stortinget bestemmer. Det vil seia at 5-dagersplassen samsvarar med maksprisen. For fire og tre dagar er prisen rett under den, og der har styret eit vedtak på at vi skal følgje dei kommunale satsane.

Per i dag er satsane for barnehage:

5 dagar 2910

4 dagar 2830

3 dagar 2720

I tilegg kjem det kr 15 per dag for mat. (300 per mnd for fulltidsplass)

30% søskenmoderasjon for barn nr 2, og 50% for barn nr 3.

Det er muligheit for å søkje om reduksjon på foreldrebetaling. Kontakt barnehagen for meir informasjon