Ferie

Barna i barnehagen skal ha 4 veker ferie i løpet av barnehageåret. Tre av vekene må vera etter 15.mai, og to av dei samanhengande. Juli er betalingsfri månad da barna har fire veker ferie. Kva for veker barna skal ha sommarferie (dei 3 vekene etter 15.mai), skal vere innlevert innan 1.mai. Ferie elles vil vi gjerne ha beskjed om så tidleg som råd.