Eigar i Heggebø friluftsbarnehage SA

Heggebø friluftsbarnehage SA er ein foreldreeigd barnehage.

Når foreldre/foresatte får tilbud om plass i barnehagen, plikter dei å bli medlem av foretaket.Medlemmer skal ikkje betale medlemskontigent. Barnehagen følger kommunale satser for foreldrebetaling.

Barnehagen blir drevet av eit eige styre som består av styreleeiar, to foreldrerepresentantar, og ein personalrepresentant. Personlet vel sin representant. Foreldra vel styreleiar, og foreldrerepresentantar på årsmøte i februar. (Sjå vedtekter)

I ein foreldreeigd barnehage har du som forelder stor muligeit til å væra med å påvike innhaldet i barnehagen viss du ynskjer det.