Utetida vår!

Vi er ein barnehage som har fokus på at barna skal få være mykje ute, og bli glad i å væra ute. Vi er mykje på turar, og er opptekne av at barna skal få mulegheit til å bruke redskapar som hammar og sag. Kvardagslege aktivitetar som for eksempel pærling, tegning og måling er også greit og ta med seg ut.  Vi er så heldige å ha både skiløype og skøytebane her på vinterstid, og på sommaren får barna ha med seg sykkel. I kvardagen prøver vi så langt været tillater det og væra ute i kjernetida som er frå kl. 9.30 - 11. Vi går ut igjen etter det første måltidet, og er ute også etter 14. måltidet og fram til hentetid.  Vi har også fokus på att barna skal bli vande med å eta mat ute, og att dei skal føle seg trygge ute.