Søke barnehageplass

Vi har eitt hovedopptak i året med søknadsfrist 15 februar. Elles tar vi fortløpande inn etter denne datoen så lenge vi har plass.

Last ned søknadsskjema, fyll ut, og returner til barnehagen i post. 

Du kan søkje på 3, 4 eller 5 dagarsplass.

 

søknadskjema barnehagen